GOVEDARSTVOKrave se gomilaju u delu štale u kojoj je vazduh svež i izbegavju područja u kojima nije.


Krave uče bolje kada se čuvaju zajedno, što im može pomoći da se brže prilagode novim kompleksnim tehnologijama hranjenja i muže na modernim farmama, tvrdi se u istraživanju Univerziteta u Britanskoj Kolumbiji.


Mladim životinjama, starijim od godinu dana, nije preporučljivo davati velike količine kukuruzne silaže.


Proces nastanka mleka u vimenu krava nije nimalo jednostavan proces, oko 500 litara krvi je potrebno da procirkuliše kroz vime da bi nastao litar mleka.


Vitamini A, D i E su neophodni za rast i razvoj goveda, kao i njihovo izvođenje napolje.


Dokazano je da jabukovo sirće poboljšava mlečnost krava, olakšava teljenje, a mladuncima ojačava kosti


Svakodnevna proizvodnja mleka treba da bude približno istovetna tako će se omogućiti svakodnevna isporuka približno iste količine mleka, što za rezultat ima ujednačeno priticanje dohotka,


Na početku laktacije, krave treba musti tri puta dnevno jer to podstiče mlečnu žlezdu na aktivnost.


Cilj svake proizvodnje je mogućnost uspešnog plasmana, odnosno postizanje profitabilnosti.


I sa ekonomske i sa odgajivačke tačke gledišta, poremećaji ekstremiteta su ozbiljan zdravstveni problem mlečnih krava


Slobodan sistem znači slobodno kretanje grla, da mogu da dođu do hrane, vode i mesta za mužu kao i do mesta za ležanje.


Male veličinom, imaju i isti takav apetit, ali daju mnogo mleka, pa su pogodne za male farme.


Krave su promišljene i osećajne životinje bez obzira što teže 700 kilograma, nemaju nagon da povrede druge i mogu da budu sjajno društvo onima koji imaju sreću da provedu vreme sa njima.


Opština Novi Pazar subvencioniše veštačko osemenjavanje krava, kupovinu krupne i sitne stoke, kao i nabavku mašina i opreme za poljoprivredna gazdinstva


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета