GOVEDARSTVOSvakodnevna proizvodnja mleka treba da bude približno istovetna tako će se omogućiti svakodnevna isporuka približno iste količine mleka, što za rezultat ima ujednačeno priticanje dohotka,


Na početku laktacije, krave treba musti tri puta dnevno jer to podstiče mlečnu žlezdu na aktivnost.


Cilj svake proizvodnje je mogućnost uspešnog plasmana, odnosno postizanje profitabilnosti.


I sa ekonomske i sa odgajivačke tačke gledišta, poremećaji ekstremiteta su ozbiljan zdravstveni problem mlečnih krava


Slobodan sistem znači slobodno kretanje grla, da mogu da dođu do hrane, vode i mesta za mužu kao i do mesta za ležanje.


Male veličinom, imaju i isti takav apetit, ali daju mnogo mleka, pa su pogodne za male farme.


Krave su promišljene i osećajne životinje bez obzira što teže 700 kilograma, nemaju nagon da povrede druge i mogu da budu sjajno društvo onima koji imaju sreću da provedu vreme sa njima.


Opština Novi Pazar subvencioniše veštačko osemenjavanje krava, kupovinu krupne i sitne stoke, kao i nabavku mašina i opreme za poljoprivredna gazdinstva


Krave obolele od mastitisa daju manje količine mleka sa izmenjenim hemiskim sastavom i lošim tehnološkim karakteristikama


Prvo nastupa polna zrelost, a sposobnost za priplod usledi kasnije, kada životinja dostigne određeni stepen telesnog razvitka.


U brdsko-planinskim područjima tov junadi se zasniva na sprovodjenju pregonskog sistema i stalnom praćenju zaliha zelene mase


Subvencije za gajenje naše autohtone rase goveda utiču na povećanje broja grla u centralnoj Srbiji


Sa stanovišta objekata za krave ističu se dva sistema držanja slobodni i vezani. U daljem tekstu cemo pričati o vezanom sistemu držanja krava  • Најновије
  • Најчитаније

Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета