KONJARSTVOIstorija dresurnog jahanja datira iz drevne Grčke, gde su se prvi zapisi na tu temu pojavili pre više od 2000 godina. Vojnici su dresirali konje da ih pripreme za borbu.


Priroda je ove plemenite životinje obdarila veoma osetljivim i razvijenim čulima, čuju istovremeno sa oba uha.


Zube treba pregledati veterinar najmanje jednom godišnje kada se vrše oštrenje zuba i druge korekcije ako je potrebno.


Trijas uzimamo u cilju opšte dijagnostike i pregleda životinje.


Potrebe u vodi zavise od uzrasta životinje, vrste hrane, spoljašnje temperature, vrste rada itd.


Preponsko jahanje zahteva od konja poznavanje dresurnih osnova kako bi jahač bolje manevrisao sa konjem. Preponsko jahalište ne zahteva neke posebne dimenzije i oblike jahališta, te se može organizovati u raznim prostorima.


Važno da kao vlasnici konja naučimo prepoznati potencijalne probleme, još i prije nego što dođe do ozbiljnih povreda. Bolovi u leđima vrlo su česti kod konja koji se jašu.


Konj ima samo dva izbora kao odgovor na strah - bežanje ili borbu. Strah je najčešće reakcija na pojave koje doživljava kao potencijalnu opasnost koja može da ga povredi.


Mula je domaća životinja iz porodice konja (porodica Equidae, vrsta Equus mulus) nastala ukrštanjem magarca i kobile.


Polnu zrelost konji dostižu u dobu od 12 do 18 meseci, a manifestuje se razvojem polnih organa i sekundarnih polnih oznaka.


Konjima bi, dakle, trebalo obezbediti vodu i kabasta hraniva u količinama koje mogu konzumirati koliko god žele. Izuzetak su pregojena grla, kojima treba ograničiti davanje kabastih hraniva i ukinuti koncentrovanu hranu.


Kakav god da ste tip jahača, i što bolje koristite svoje listove, sedište i ruke u komunikaciji sa konjem, to će i konj bolje reagovati.


Nastao je pre oko tri hiljade godina na teritoriji današnjeg Turkmenistana. Rasa je poznata po brzini i izdržljivosti.


Konji imaju mali želudac i to jedan, za razliku od krava koje imaju dva želuca. Konji jedu, grickaju travu, žvaću je, gutaju, a onda vare i izbacuju je malo po malo u vidu balege.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета