RIBARSTVOAko imate u svom vlasništvu veštački rezervoar kao što je bazen ili ribnjak mora se i održavati higijena jer takva struktura nema prirodne filtere koji bi mogli da obezbede čistu vodu.


WWF-a, svetska organizacije za prirodu, objavila je istraživanje koje po prvi put pruža dokaze o stvarnim razmerama krivolova i ilegalne trgovine mesom i kavijarom divljih jesetri u donjem toku Dunava, koje obuhvata Bugarsku, Rumuniju, Srbiju i Ukrajinu. Ovo je jedno od poslednjih mesta na Zemlji gde kritično ugrožene jesetre mogu da prežive i još uvek se razmnožavaju.


Iako je akvakultura postala ključni deo globalnih prehrambenih sistema, njen neregulisani rast ugrožava životnu sredinu i uzgaja štetočine i bolesti, kaže se u studiji.


Pirana je slatkovodna riba rasprostranjena po rekama i jezerima Južne Amerike poznata po svojim oštrim zubima. Iako se često opisuje kao ekstremno predatorska vrsta i uglavnom se hrani ribom, njihove prehrambene navike se znatno razlikuju, a takođe konzumiraju i biljni materijal.


Bodorka (lat. Rutilus rutilus) ili žutooka, zlatnooka, grunec, kako je još zovu je jedna od retkih naših riba koju je teško zameniti drugom vrstom, jer je prepoznajemo po narandžastim očima. Ovo je slatkovodna riba sa koštanim skeletom (košljoribe) i istovremeno pripada i mekoperkama i porodici šarana.


Štuka (lat. Esox lucius) je slatkovodna, agresivna riba - predator i vrlo je brojna u mnogim vodama Evrope. Na Balkanskom poluostrvu naseljava vode sva tri sliva, a u našoj zemlji najrasprostranjenija je u Dunavu i donjim tokovima njegovih pritoka.


Krkuša (lat. Gobio gobio) je slatkovodna riba, koja na prvi pogled podseća na soma. Ovo je riba koja u proleće među prvima počinje da uzima hranu. Lokalni nazivi su: govedarka, brkulja, mrenče, položarka, grungl, pištavac, grundlić.


Potočna pastrmka (lat. Salmo trutta morpha fario) brza, veoma lepa slatkovodna riba koja živi u bistrim, čistim i brzim potocima i rekama, a pripada familiji Salmonidae.


Lipljen (lat. Thymallus thymallus) je slatkovodna riba koja pripada familiji Salmonidae. Živi u čistim slatkovodnim rekama i ubraja se u najelegantnije i najlepše slatkovodne ribe.


Živi druževno, u velikim jatima još je u nekim krajevima zovu platika ili platica, blika, androga


Mrena potočna (lat. Barbus meridionalis) je slatkovodna riba koja pripada familiji Cyprinidae. Ova vrsta je rasprostranjena u Evropi, živi kratko, u hladnim i brzim vodama.


Manić (lat. Lota lota) je slatkovodna riba koja samo na prvi pogled podseća na soma. Ova neobična, vrlo interesantna i retka riba, naseljava vode sliva Dunava, a zbog svog porekla je jedina naša riba koja se mresti i aktivna je zimi.


Mrena je sportska riba izduženog vretenastog tela pokrivenog gustim zbijenim krljuštima. Boravi na dnu, tako da bilo koji sistem i mamac koji se koristi, mora da bude tik uz dno ili na samom dnu. Životni vek mrene je 9 godina.


Skobalj ili škobalj (lat. Chondrostoma nasus) je slatkovodna riba sa koštanim skeletom (košljoribe) i istovremeno pripada i mekoperkama i porodici šarana. U ravničarskim rekama ova riba, zbog načina ishrane, nije na ceni, ali je skobalj iz planinskih voda veoma cenjen, pa se ograničava njegov ulov na 10 komada.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета