ZAŠTITA BILJADronovi su u poljoprivredi postali veoma česta pojava i kod nas i u svetu, a najnovija idejna rešenja će vas zaista oduševiti.


Bioregulatori se često primenjuju za bolji rod i kvalitet biljnih kultura. Od prirodnih regulatora rasta i razvoja biljaka razlikujemo stemine i algazole i oba regulatora su na prirodnoj bazi.Istraživači iz Singapura istražuju Venerinu muharicu kako bi im pomogla da saznaju više o obolelim usevima. Ova nova tehnologija mogla bi da pomogne poljoprivrednicima širom sveta.


Sluzavi i za baštu potencijalno jako štetni. Kako da se zaštitimo?


Žičnjaci (skočibube) Elateridae su polifagne štetočine široko rasprostranjene u našim krajevima. Razviće ove vrste je višegodišnje, razvoj jedne generacije traje 3-5 god. Prezimljava u stadijumu larve ili imaga.


Mnogi su suočeni sa invazijom smrdibuba u svojim kućama, terasama i baštama. Smrdibube spadaju u biljne parazite i javljaju se na njivama, terasama, okućnicama.


Tokom leta, u uslovima visokih temperatura i suše, grinje se redovno sreću na raznim gajenim biljkama.


Šimširov plamenac je invazivna vrsta i zato je od neprocenjivog značaja povećanje svesti profesionalne i šire javnosti za očuvanje šimšira u proizvodnji, na javnim površinama, pejzažnoarhitektonskom nasleđu i u privatnim vrtovima, navodi se u saopštenju Uprave za zaštitu bilja.


Zaštita paradajza od bele truleži svodi se na dobre agrotehničke mere i na korišćenje fungicida


Pre samog rasađivanja neophodno je uništiti korove na njivi i to herbicidom Stomp Aqua u količini od 3 l/ha


Cvetovi zove ispuštaju veliku količinu polena u vodu, pa krompirova zlatica zaobilazi krompir isprskan ovim rastvorom misleći da je u pitanju neka druga biljka


Cilj osnovnog đubrenja je da se unese neophodna količina hraniva potrebna za rast i razvoj voćaka, plodova i lisne mase.


Listovi paradajza sadrže alkaloide, jedinjenja koja letalno deluju na lisne vaši


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета