Foto:Pixabay

Foto:Pixabay

Zemljište je suvo i nemoguće je obaviti njegovu duboku obradu, zato većina poljoprivrednih proizvođača pribegava redukovanom načinu obrade, pogotovo kada je reč o jesenjoj setvi strnina u optimalnom roku.

Redukovani sistem obrade zemljišta je takav sistem obrade koji omogućuje održivo korišćenje zemljišta duži niz godina. Sam naziv "redukovana" ukazuje na to da je došlo do redukcije i izmena u procesu obrade zemljišta u odnosu na klasični sistem. Do redukcije je došlo kako u samoj obradi zemljišta, tako i u upotrebi mašina pomoću kojih se ovakva obrada izvodi. Ovakav sistem obrade zemljišta čini  ga održivim resursom, jer je ekološki prihvatljiv način.

Obrada površinskog sloja zemljišta

Proces redukovane obrade ne obuhvata duboku i ekstremnu obradu zemljišta, već se samo obrađuje površinski sloj,  i to samo u toj meri da se stvore povoljni uslovi za klijanje i nicanje semena. Prilikom redukovane obrade ne dolazi do mešanja kompletnog oraničnog sloja, već samo setvenog sloja. 

Prilikom redukovane obrade ne remete se mikrobiološki procesi u zemljištu, što je veoma povoljno u alternativnim sistemima poljoprivredne proizvodnje.
Konvencionalna obrada zemljišta zasniva se na primeni većeg broja prohoda i veće dubine oranja, čime se postiže bolja aeracija zemljišta, humifikacija organskih ostataka i suzbijanje korova.
Međutim, obradom zemljišta na istoj dubini dolazi do stvaranja plužnog đona, ispod kojeg je zemljište veoma tvrdo i teško propusno za vodu. 

Sistemi i podsistemi konzervacijske obrade zemljišta 

Sistemi i podsistemi konzervacijske obrade zemljišta realizuju se upotrebom traktorsko-mašinskih agregata i samohodnih mašina. Plitka obrada zemljišta može se izvoditi teškim kultivatorima, tanjiračama, zupčastim, rotacionim ili oscilatornim drljačama, razrivačima od 20 cm do 30 cm dubine maksimalno. 

Sistemi konzervacijske obrade zemljišta mogu biti: redukovana obrada, zaštitna obrada, parcijalna obrada i direktna setva.                                                                                                                                                                                        
Redukovana obrada zemljišta može biti plitka obrada, obrada u jednom prohodu, obrada sa setvom, obrada i setva s ulaganjem đubriva, obrada i setva s ulaganjem pesticida i obrada i setva s ulaganjem đubriva i pesticida.

Obrada kombinovanim oruđem su podsistemi zaštitne obrade zemljišta. Podsistemi parcijalne obrade su obrada u zoni i van zone setve, obrada na humke, obrada na leje, kao i svi navedeni podsistemi s ulaganjem đubriva i pesticida.
Savremena oruđa i mašine omogućili su i takozvanu direktnu setvu, koja kao svoje podsisteme ima direktnu setvu s ulaganjem đubriva i pesticida pojedinačno ili zajedno.

Konzervacijskim načinom obrade zemljišta postižu se i energetske uštede i pozitivni ekonomski rezultati. Ovakva obrada zemljišta doprinosi i očuvanju životne sredine, ali nije moguća uvek i na svim tipovima zemljišta.

Može se zaključiti da za konzervacijsku obradu više odgovaraju lakša, propusnija i plodnija zemljišta s povoljnom klimom.

Uspešnost i prednost konzervacijskih u odnosu na konvencionalne sisteme obrade u značajnoj meri zavisi od tretmana žetvenih ostataka. Zbog toga je veoma važno sitnjenje i ravnomerno raspoređivanje nadzemne biljne mase na površini zemljišta,  jer u suprotnom može doći do gušenja razrivača, a i sejalica za direktnu setvu, što smanjuje učinak ovog oruđa.
Potrebno je usitniti najmanje 90%  biljnih ostataka do dužine od 90 mm što se najbolje može uraditi sitnilicama na kombajnu. Dubina zaoravanja zavisi od sadržaja vlage.

Izvor:poljoprivrednik.net

Konzervacijska obrada zemljišta

Komentari

8 ОјM, respectively Fig online generic cialis The degree of squamous epithelial maturation was quantitated by using the Maturation Index and the Maturation Value

Does Blood Pressure Increase During The Day Maleato De Enalapril, Will Lortab Lower Blood Pressure Blood Pressure 120 Over 90 buy cialis 5mg daily use

generic levitra l tabs Oquendo MA, Hastings RS, Huang YY, Simpson N, Ogden RT, Hu XZ et al 2007

priligy review Levothyroxine sodium tablets, USP for oral administration are supplied in the following strengths 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg, 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, and 300 mcg

8 cm 2 of dense area per year SD 3 cialis order online Her history of three glaucoma procedures is highly unusual, especially the exchange of shunts and, finally, the shunt s explanation for a cyclodestructive procedure

Ostavi komentar

Слањем коментара се слажете са Правилима коришћења овог сајта.


Повезане вести

Циљ обраде земљишта је стварање оптималног физичког стања за клијање, ницање, раст и развиће следећег усева. То се постиже применом различитих оруђа за обраду који су прилагођени различитим климатским, земљишним условима и захтевима гајених врста.

Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета