ZAŠTITA BILJABoja zajedno sa zvukom i mirisom služi za davanje signala kao što su opasnost, hrana, partneri, doba dana... Insekti su veoma podložni uticaju boje i mnogo se oslanjaju na nju


Šimširov plamenac je invazivna vrsta i zato je od neprocenjivog značaja povećanje svesti profesionalne i šire javnosti za očuvanje šimšira u proizvodnji, na javnim površinama, pejzažnoarhitektonskom nasleđu i u privatnim vrtovima, navodi se u saopštenju Uprave za zaštitu bilja.


Potrebno je voće zaštiti od monilia laxa - sušenja grančica, prilikom cvetanja koštičavog voća, ukoliko je kišno vreme i visoke temperature u vreme cvetanja


Badame je najbolje jesti na prazan stomak kako bi se obezbedila što bolja apsorpcija hranljivih sastojaka. Upotreba badema pomaže i u nezi kose, kože i zuba


Zaštita paradajza od bele truleži svodi se na dobre agrotehničke mere i na korišćenje fungicida


Pre samog rasađivanja neophodno je uništiti korove na njivi i to herbicidom Stomp Aqua u količini od 3 l/ha


Cvetovi zove ispuštaju veliku količinu polena u vodu, pa krompirova zlatica zaobilazi krompir isprskan ovim rastvorom misleći da je u pitanju neka druga biljka


Cilj osnovnog đubrenja je da se unese neophodna količina hraniva potrebna za rast i razvoj voćaka, plodova i lisne mase.


Listovi paradajza sadrže alkaloide, jedinjenja koja letalno deluju na lisne vaši


Iako joj je pre dve i po decenije namenjena uloga zaštitnika biljaka u zapadnoj Evropi azijska bubamara pravi štetu u voćarstvu i medicini


Za kontrolisanje jednolisnih korova kod soje preporučuju se preparati kompanije Galenika-Fitofarmacija


Žilogriz (Capnodis tenebrionis L) je poznata štetočina u zemljama Sredozemlja, ali se može javiti i u severnijim krajevima


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета