LIVADARSTVOНакон сушног летњег периода и зиме, вашем травњаку треба мало неге пажње како би и даље био главна звезда вашег дворишта. У фебруару је право време за досејавање и прихрану травњака.


Ливаде и пашњаци су важни извори сточне хране за производњу зелене масе за испашу и справљање сена, а све више и за производњу квалитетне силаже и сенаже, нарочито у брдском и планинском подручју.


Након завршене косидбе и сушење откоса, сено треба адекватно складиштити како би се избегли губици и трошкови. Детаљне савете о складиштењу сена даје Драган Јаковљевић из ПССС-е у Јагодини.


Заснивањем сејаних ливада и пашњака може се за кратко време производња кабасте сточне хране поправити у квантитету и квалитету.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета