MELIORACIJE I OBRADA ZEMLJIŠTAUkoliko se hemijskom analizom kvaliteta plodnosti utvrdi niska pH vrednost zemljišta, potrebno je izvršiti kalcizaciju kako bi se pH vrednost poboljšala i približila traženoj.


Kod setve bez obrade primenjuju se tehnike koje kvalitetno izvrše predsetvenu pripremu, ali uz minimum utroška goriva, mehanizacije i vremena.


После обављене основне обраде земљишта оранични слој земљишта још није доведен у стање које је повољно за сетву.


Биљна производња је лимитирана низом, углавном, препознатљивих чинилаца, на које човек може да утиче у већој или мањој мери.Поред тих чинилаца (семе, исхрана и заштита биља, наводњавање, одводњавање итд.), један од основних чинилаца је и обрада земљишта.


Механичка анализа земљишта важна је пре него што се посади вишегодишњи засад, да би се одредио садржај одређених компоненти, пре свега садржај честица глине. При заснивању ових засада дешавају се почетничке грешке, које често врло скупо коштају корисника.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета