LIVADARSTVOPodsejavanje travnjaka je agrotehnička mera kojom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase.


Порастом животног стандарда, у животном окружењу, човек настоји, градњом кућа и викендица са више уређеног зеленила, чију основу чине травњаци, да нађе излаз из градског, бетонског сивила.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета