MELIORACIJE I OBRADA ZEMLJIŠTANajpopularniji način korišćenja pokošenog biljnog materijala je kompostiranje, ali da bismo dobili kompost potrebno je mnogo vremena. Brži način korišćenja je priprema fermentisanog biljnog đubriva


Važno je da se biljke redovno hrane i štite od bolesti i štetočina dozvoljenim sredstvima poštujući karencu i da se berba obavi uz primenu standarda vezanih za higijenu i bezbednost proizvoda, a mlade izdanke sa još većom pažnjom treba negovati za sledeću godinu


Navodnjavanje uz pomoć sistema kap po kap intenzivira se razvoj biljaka i postižu značajne uštede u potrošnji vode


Мелиорација представља скуп мера које се спроводе са циљем поправљања физичких, хемијских и биолошких особина земљишта, као и стварање и одржавање оптималног водно-ваздушног режима земљишта, ради обезбеђења повољних услова за раст и развој гајених биљака и постизање стабилних приноса у пољопривредној производњи.


Иако се чини да је наводњавање земљишта потпуно једноставна ствар, треба знати да квалитет воде којом се наводњава директно утиче на квалитет наводњавања и крајњи резултат.


Циљ обраде земљишта је стварање оптималног физичког стања за клијање, ницање, раст и развиће следећег усева. То се постиже применом различитих оруђа за обраду који су прилагођени различитим климатским, земљишним условима и захтевима гајених врста.


После обављене основне обраде земљишта оранични слој земљишта још није доведен у стање које је повољно за сетву.


Биљна производња је лимитирана низом, углавном, препознатљивих чинилаца, на које човек може да утиче у већој или мањој мери.Поред тих чинилаца (семе, исхрана и заштита биља, наводњавање, одводњавање итд.), један од основних чинилаца је и обрада земљишта.


Механичка анализа земљишта важна је пре него што се посади вишегодишњи засад, да би се одредио садржај одређених компоненти, пре свега садржај честица глине. При заснивању ових засада дешавају се почетничке грешке, које често врло скупо коштају корисника.


Дубина, начин и време основне обраде за производњу пшенице зависе од предусева, особина земљишта, климе, жетвених остатака и система обраде.


Оно што чини да ваш врт буде самоодржив јесте производња властитог семена. Производња властитог семена се обавља када смо одабрали погодну културу, сачекали да семе сазри, покупили га и одложили на безбедно место до наредне сетве.


Органска ђубрива су биолошки прерађене материје биљног и животињског порекла, које повољно утичу на квалитет земљишта и развој биљака. Већи део органских ђубрива чине органске материје и минерали.


Један од проблема сваког пољопривредног произвођача, већ са првим порастом темепратура јесте одређивање колико је воћним врстама потребно воде. Како је реч о овом важном чиниоцу у воћарској производњи битно је да у правом тренутку биљке добију потребну количину воде.


Време је за почетак припрема за садњу воћа и винове лозе, риголовање услов успешног раста. Приликом подизања савремених воћарских или виноградарских засада, једна од веома важних агротехничких мера јесте дубоко орање земљишта.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета