ZAŠTITA BILJAZaštita paradajza od bele truleži svodi se na dobre agrotehničke mere i na korišćenje fungicida


Pre samog rasađivanja neophodno je uništiti korove na njivi i to herbicidom Stomp Aqua u količini od 3 l/ha


Cvetovi zove ispuštaju veliku količinu polena u vodu, pa krompirova zlatica zaobilazi krompir isprskan ovim rastvorom misleći da je u pitanju neka druga biljka


Cilj osnovnog đubrenja je da se unese neophodna količina hraniva potrebna za rast i razvoj voćaka, plodova i lisne mase.


Listovi paradajza sadrže alkaloide, jedinjenja koja letalno deluju na lisne vaši


Iako joj je pre dve i po decenije namenjena uloga zaštitnika biljaka u zapadnoj Evropi azijska bubamara pravi štetu u voćarstvu i medicini


Za kontrolisanje jednolisnih korova kod soje preporučuju se preparati kompanije Galenika-Fitofarmacija


Žilogriz (Capnodis tenebrionis L) je poznata štetočina u zemljama Sredozemlja, ali se može javiti i u severnijim krajevima


U organskoj proizvodnji preventino delovanje radi sprečavanja truležnih procesa daje mnogo bolje rezltate u odnosu na naknadno lečenje


Simtomi ove najčešće bolesti kod paradajza se uočavaju na listovima, stabljici i plodovima a prve pege se javljaju na donjim listovima


Za razliku od ribolova gde ima pozitivnu ulogu, rovac u povrtarstvu nanosi velike štete i mora se suzbijati korišćenjem geocida


U zaštiti hemijskim sredstvima,pri racionalnoj primeni,vrlo često se praktikuje istodobno suzbijanje štetočinaca i bolesti.


Infekcije patogenim mikroorganizima u fazi cvetanja maline mogu znatno da umanje prinos i kvalitet ploda


Tokom gajenja šargarepa se štiti od jednogodišnjih širokolisnih korova, pepelnice, crne, sive i sivo mrke pegavosti lista, bele truleži korena, lisne vaši i paučinara


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета