HORTIKULTURABiljka je poreklom sa Madagaskara. Nalazi se u kserofitnom žbunju, senovitim mestima u jugozapadnom Itampolu, Madagaskar.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета