Kakva ishrana i uzgoj treba da budu muških jaradi za priplod

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Brdsko-planinski pašnjaci u Srbiji mogu da pruže optimalne uslove za proizvodnju u kozarstvu. Sporedna grana u stočarstvu, kozarstvo može obezbediti značajnu dopunu u proizvodnji (mleko, meso, kostret, koža, stajsko đubrivo).

Muška jarad imaju veće kapacitete prirasta i rasta od ženske jaradi. Da bi ih što bolje iskoristili treba tu jarad intenzivnije hraniti. 

Tov jaradi, proizvodnja i kvalitet mesa jeste kompleksan i složen zadatak naučnog istraživanja. Od izuzetnog značaja je smeštaj, ishrana i tov ovih životinja za meso, što rezultira da u sirovim trupovima žrtvovanih jedinki ima više mišićnog od koštanog tkiva.  Posle 6. meseca sva muška jarad odlaze u tov. Hrane se koncentratima po volji da mogu eksponirati maksimalne kapacitete rasta. Kad se završi tov odabiraju se za priplod.

Godišnji remont priplodnjaka na 100 koza iznosi 3–4 mladih jaraca. Pored toga postojaće mogućnost i njihove prodaje drugim zainteresovanim interesentima. Tako će proizvodna jedinica što za vlastite potrebe, što za prodaju godišnje izdvojiti i uzgajati 30–40 mladih jaraca. Njih treba izdvojeno hraniti dajući im dnevno u obroku pored paše još 0,5 kg koncentrata i 0,5 kg sena lucerke.

Kod dobre ishrane muška jarad imaju 25–30% veći dnevni prirast od ženske jaradi. Zbog održavanja kondicije, treba jarad puštati kraće vreme i na pašu. Pravilnim držanjem i ishranom muška jarad sposobna je za rasplod u dobi od 7 do 8 meseci, kada postiže telesnu težinu 42 do 50 kg.

Svaki propust u ishrani negativno utiče na razvoj telesnih mera i polnu sposobnost, a vreme prvog korišćenja u priplodu produžuje još za godinu dana.

Obroci u tovu jaradi temelje se na mleku, mlečnoj zameni ili koncentrovanim krmivima. U pogledu ekonomičnosti tova, troškovi hrane, imaju znatan udeo u ukupnim troškovima tova (do 80% tržišne cene jaradi). Tov jaradi često je na granici isplativosti zbog visokih cena koncentrata i mlečnih zamena. Krmne smese za tov jaradi, ako se daju uz voluminoznu krmu, npr. uz livadno seno i kukuruznu silažu, trebaju sadržati oko 14 % sirovih proteina. Uz pašu i zelenu travu ili seno lucerke dovoljna je krmna smesa s 12 % sirovih proteina. Pored proteina treba paziti na izbalansiranost obroka s drugim hranivima te vitaminsko-mineralnim dodacima.

Izvor:zdravasrbija.com

Kakva ishrana i uzgoj treba da budu muških jaradi za priplod

Komentari

ASHA Ototoxic Medications Medication Effects generic cialis diabetic medicine for blood glucose control

These cancer therapies are incredible, life saving treatments propecia before and after reddit Feeling lost and discouraged, Sophie decided to start tracking her ovulation again with OvuSense in January of 2021

best site to buy priligy canada Nolvadex 10 Mg 20 Mg Tablet

viagra connect price Fernandez H, Morin- Surruca M, Torre A, Faivre E, Deffieux X, Gervaise A

viagra online prescription Notably, multiple providers reported distress resulting from prognostic uncertainty

Ostavi komentar

Слањем коментара се слажете са Правилима коришћења овог сајта.


Повезане вести

Jarad prva 3–5 dana ostaju stalno uz koze i po volji sišu kolostrum. Nakon toga se odvajaju u zasebnu staju i sisaju dva puta dnevno

Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета