Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu, opredeljena su sredstva i za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju utvrđuju se u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 400% od iznosa za podsticaje koji se isplaćuju za osnovne podsticaje za konvencionalnu biljnu proizvodnju. Obzirom da podsticaji za konvencionalnu biljnu proizvodnju iznose 5.200 din/ha, to znači da su podsticaji za organsku 20.800 din/ha.

Prema važećim propisima maksimalni iznos podsticaja koje korisnik može ostvariti za podsticaje za organsku biljnu  proizvodnju je 228.800 dinara.

Zahtev za organsku biljnu proizvodnju podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 03. maja do 30. juna tekuće godine.

Organska proizvodnja beleži rast u svetu, podsticaji organskoj proizvodnji su uslov da sve veći broj poljoprivrednika se odluči za ovaj vid proizvodnje. Ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je najzad odlučilo da podsticaji budu stvarna pomoć za proizvođače – 20.800 dinara po hektaru. Daleko je od podsticaja u zemljama EU ali svaki napredak je dobar.

Novom Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu, opredeljena su sredstva i za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju u ukupnom iznosu od 150.000.000 dinara.

 Pravilnikom se bliže propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao I maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ispunjava sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku proizvodnju.

Izvor:agroinfonet.com

Komentari

Ostavi komentar

Слањем коментара се слажете са Правилима коришћења овог сајта.


Повезане вести

Trend suđenja. Da li je ishrana sirove hrane zaista zdrava za nas? Možemo li se zapravo vratiti i započeti praistorijsku ishranu bez obzira na današnje okolnosti? Bez obzira na kvalitet hrane?

Krečni sumpor u organskoj proizvodnji se koristi najčešće za suzbijanje svih gljivičnih oboljenja sem plamenjače

Bečki istraživači nedavno su razvili hidrogel koji se zasniva na drvetu. Taj hidrogel ne samo da obezbeđuje vlagu poljoprivrednim biljkama, već i dohranu i tako poboljšava kvalitet zemljišta.

Zelena poljoprivreda predstavlja koncept proizvodnje koja se odvija u skladu sa zaštitom životne sredine i razvojem ruralnih predela.

Organska hrana se više ne smatra trendom koji će proći zajedno sa drugim vrstama dijeta već je postala puno više.

Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета