KOZARSTVOKozje mleko i mlečni proizvodi veoma su zdravi i važni za adekvatno funkcionisanje organizma. Danas vam predstavljamo Murciano Granadina rasu koza koja je poreklom iz Španije.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета