MELIORACIJE I OBRADA ZEMLJIŠTAUkoliko se hemijskom analizom kvaliteta plodnosti utvrdi niska pH vrednost zemljišta, potrebno je izvršiti kalcizaciju kako bi se pH vrednost poboljšala i približila traženoj.


Циљ обраде земљишта је стварање оптималног физичког стања за клијање, ницање, раст и развиће следећег усева. То се постиже применом различитих оруђа за обраду који су прилагођени различитим климатским, земљишним условима и захтевима гајених врста.


Биљна производња је лимитирана низом, углавном, препознатљивих чинилаца, на које човек може да утиче у већој или мањој мери.Поред тих чинилаца (семе, исхрана и заштита биља, наводњавање, одводњавање итд.), један од основних чинилаца је и обрада земљишта.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета