OVČARSTVOШишање или стрижа оваца је изразито сезонски рад, па захтева велико ангажовање радне снаге.


Тов јагњади после залучења, да би се постигла старост од 6 до 8 месеци и маса тела 35-45 кг и рандман 45-50 %.


Вештачки начин осемењивања, како тврди стручњак за сточарство из ПССС Крагујевац Горан Јоксић, не би требало примењивати. Наиме, тада се добија неконтролисана оплодња јајних ћелија, тј. може да дође до претераног броја јагњади.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета