ŠUMARSTVOOva fantastična transformacija šume u bajkoviti plavi krajolik se može videti svake godine u aprilu i maju, u Belgiji koju svakog proleća prekriju milioni divljih zumbula (zvončića).


Deset jelena i 40 košuta stiglo je iz Rumunije s karpatskih lovišta u uzgajalište “Lovačko imanje” do kog se stiže šumskim putem iz sela Markovac.


Samo u zlatiborskim selima još uvek se mogu videti male zidane kućice u kojima se peče katran – magični lek od smole bora koji se koristi i medicini i farmaciji.


DVOKUGLARA višestruko je skuplja od lovačkog karabina i sa pravom se smatra "kraljicom" lova na krupnu divljač, mada uz određene uslove.


Kanadska topola je lako prilagodljiva svim uslovima, a ima velik broj vrsta i sorti koji još uvek raste.


Agro šumarstvo potiče iz ekologije i jedna je od tri glavne nauke o korištenju zemljišta, a ostale dve su poljoprivreda i šumarstvo.


Prepelica je iz godine u godinu sve popularnija divljač među našim lovcima, posebno mlađim i pravim lovcima.


U Srbiji, divokoze autohtono naseljavaju kanjon reke Drine, (deo planine Tare) Mokru Goru, Prokletije, Koritnik i Šar - planinu.


Zec je poznat po osobini da ponuđenu hranu uzima samo u ,,kritičnim” situacijama: za vreme velikog snega i kada prirodne hrane ima jako malo. Od svih vrsta pernate divljači, fazan najviše zahteva zimsko prihranjivanje.


Lov na divlje guske spada u jedan od interesantnijih vrsta lova jer se kao i lov na divlje patke obavlja u zimskiom periodu i zimskim uslovima što kod lovaca pogotovo onih starsnih koji vole malo specifične uslove za lov izaziva pravo zadovoljstvo.


Breberina (šumarica, otrov-sasa), Anemone nemorosa zaštićena je biljna vrsta samo u Vojvodini gde je retka biljka. Česta je u šumama hrasta, jasena, graba i bukve kao što se redovno javlja i u četinarskim šumama.


Malo koje mesto je tako inspirativno za istraživanje, odmor i relaksaciju kao što je to šuma. Šuma je mnogo više od prostranstva prekrivenog drvećem. Svaka šuma je svet za sebe, zove te da uđeš i da je istražiš, da je udahneš. Ona je izazov za naša otupela čula, intrigira nas i stimuliše na mnogo načina.


Na Zemlji postoji mnogo vrsta klime, a svaka ima svoje posebnosti. Drvo je život..


Evo kratkih saveta za lovce. Iako pretpostavljamo da znate za mnoge od ovih ali ajde da se podsetimo.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета