ŠUMARSTVODeset jelena i 40 košuta stiglo je iz Rumunije s karpatskih lovišta u uzgajalište “Lovačko imanje” do kog se stiže šumskim putem iz sela Markovac.


Samo u zlatiborskim selima još uvek se mogu videti male zidane kućice u kojima se peče katran – magični lek od smole bora koji se koristi i medicini i farmaciji.


DVOKUGLARA višestruko je skuplja od lovačkog karabina i sa pravom se smatra "kraljicom" lova na krupnu divljač, mada uz određene uslove.


Kanadska topola je lako prilagodljiva svim uslovima, a ima velik broj vrsta i sorti koji još uvek raste.


Agro šumarstvo potiče iz ekologije i jedna je od tri glavne nauke o korištenju zemljišta, a ostale dve su poljoprivreda i šumarstvo.


Prepelica je iz godine u godinu sve popularnija divljač među našim lovcima, posebno mlađim i pravim lovcima.


U Srbiji, divokoze autohtono naseljavaju kanjon reke Drine, (deo planine Tare) Mokru Goru, Prokletije, Koritnik i Šar - planinu.


Zec je poznat po osobini da ponuđenu hranu uzima samo u ,,kritičnim” situacijama: za vreme velikog snega i kada prirodne hrane ima jako malo. Od svih vrsta pernate divljači, fazan najviše zahteva zimsko prihranjivanje.


Lov na divlje guske spada u jedan od interesantnijih vrsta lova jer se kao i lov na divlje patke obavlja u zimskiom periodu i zimskim uslovima što kod lovaca pogotovo onih starsnih koji vole malo specifične uslove za lov izaziva pravo zadovoljstvo.


Breberina (šumarica, otrov-sasa), Anemone nemorosa zaštićena je biljna vrsta samo u Vojvodini gde je retka biljka. Česta je u šumama hrasta, jasena, graba i bukve kao što se redovno javlja i u četinarskim šumama.


Malo koje mesto je tako inspirativno za istraživanje, odmor i relaksaciju kao što je to šuma. Šuma je mnogo više od prostranstva prekrivenog drvećem. Svaka šuma je svet za sebe, zove te da uđeš i da je istražiš, da je udahneš. Ona je izazov za naša otupela čula, intrigira nas i stimuliše na mnogo načina.


Na Zemlji postoji mnogo vrsta klime, a svaka ima svoje posebnosti. Drvo je život..


Evo kratkih saveta za lovce. Iako pretpostavljamo da znate za mnoge od ovih ali ajde da se podsetimo.


Zadatak šumarstva kao struke je da, između ostalog, omogući neometano i ravnomerno zadovoljenje svih funkcija šuma, na čemu se zasniva savremeno, polifunkcionalno gazdovanje. Sredstva za život 1,6 milijarde ljudi potiču od šumskih resursa, dok život i opstanak 60 miliona ljudi u prvom redu zavisi od šuma.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета