KOZARSTVOOd početka pandemije koronavirusa potražnja za kozjim mlekom je skočila čak tri puta, jer se ovaj proizvod koristi i kao hrana, ali i kao lek. Ono je puno vitamina, izuzetno je zdravo i odlično za jačanje imuniteta.


Процењује се да при свакој мужи коза око 70 % млека стоји на располагању музачу. То је оно млеко које се из горњег дела вимена спустило у велике канале и цистерну вимена.


Козарство је последњих година у Србији и у региону постало веома исплатив бизнис, са захтевним тржиштем и стабилним приходима. Али то је уједно и дугорочна инвестиција која се неће исплатити преко ноћи. Потребно је доста времена, знања и умећа да посао постане профитабилан - неопходно је савладати теоријско и практично знање о врстама коза, исхрани, чувању, нези и здравственој заштити коза.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета