KOZARSTVOКозарство је грана сточарства која може многима донети сталан приход, како од продаје млека, сира тако и меса.


Коза је по својој природи темпераментна животиња. Та особина се изражава кроз сталну потребу за кретањем. Козе увек треба држати по принципима слободног начина држања. Код нас је најзаступљенији пашњачко-стајски начин држања, где највећи део дана проводе на паши или у испусту, односно ван затвореног простора.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета