KOZARSTVOJarad prva 3–5 dana ostaju stalno uz koze i po volji sišu kolostrum. Nakon toga se odvajaju u zasebnu staju i sisaju dva puta dnevno


Jarenje koza i važnost kolostruma je jako važna tema. Koze se u našim klimatskim uslovima najčešće jare zimi.


Nakon jarenja, koza počinje da liže svoje jare i na taj način skida ostatke plodovih ovojnica sa njega.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета