Контрола млечности оваца – директна и индиректна

Foto:Pixabay

Foto:Pixabay

Вероватно Вас интересује колика је млечност оваца које гајите, зато је ту контрола млечности оваца која може бити апсолутна и релативна.

Апсолутном контролом се може поуздано утврдити састав и количина млека овце у току лактације и спроводи се на два начина:

1. Директним мерењем количина намуженог млека

2. Индиректно, контролом помоћу јагњади.

Директна контрола
Ради што прецизнијих података и увида у стварну способност појединих грла за производњу млека, контрола млечности се спроводи сваких 10, 15, 20 или 30 дана, зависно од намене података. Са контролом млечности оваца се започиње одмах након престанка лучења колостралног млека, а то је 4-5 дана по порођају. Свака овако добијена дневна количина млека се, после контоле, помножи бројем дана између те и претходне контроле. Тако се добије укупна количина млека по контроли.

Укупна месечна количина млека се добија из збира свих контрола у току месеца, а просечна месечна дневна количина млека се добија поделом ове количине са бројем дана у месецу. Збир свих месечних количина млека представља укупну количину млека која се добије у току лактације, док се просечна дневна количина млека добије поделом на укупни број дана трајања лактације. Најпоузданији подаци о млечности оваца се добијају, ако се контрола млечности спроводи сваког дана, па се добијане количине саберу. Међутим, то је веома тежак и скуп посао, па се у пракси не спроводи. Приликом контроле количине млека, узимају се узорци млека у којима се утврђује састав млека (садржај масти, протеина, лактозе и др.)

Први дан после јагњења сматра се почетком лактације, а крајем лактације сматра се онај дан када у дневној мужи количина млека падне испод 100 цм.

Апсолутна контрола млечности оваца – директна и индиректна
Индиректна контрола
Контрола млечности оваца помоћу јагњади се спроводи у периоду сисања. Јагњад се уочи дана контроле одвоје од мајки, које се следећег јутра помузу, а количине намуженог млека се измере. Затим се јагњад пусте међу овце са којима остају до јутра следећег дана, када се опет одвајају и тога дана се контролише количина млека при вечерњој мужи. Приликом ове методе израчунава се и прираст јагњади, као и количина млека за 1 кг прираста (4.0-5,5 кг млека за 1 кг прираста троше јагњад различитих раса у прва два месеца живота) и на тај начин се добија млечност мајке за контролни период.

При релативној контроли млечности намуженог млека, утврђује се и количина и вредност утрошене хране за 1 литар млека.

Дипл.инг. сточарства Билал Тајић

Izvor: agroinfonet.com

Komentari

Ostavi komentar

Слањем коментара се слажете са Правилима коришћења овог сајта.


Повезане вести

Polni ciklus je upravo vreme koje počinje od pojave prvih znaka estrusa i ovulacije do početka sledećeg estrusa.

Ova rasa je izraelaska mlečna rasa ovaca nastala ukrštanjem istočnofrizijske rase ovaca i izraelske Avasi ovce

Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета