POVRTARSTVOLuk srebrnjak najčešće se proizvodi za snabdevanje tržišta mladim lukom i to u rano proleće i tokom leta. U narodu je poznat pod ovim nazivom zato što ima bele ovojne listove lukovice. U odnosu na luk koji se najviše seje sa žutim ovojnim listovima ima blaži i slađi ukus.


Proizvođači prolećnog belog luka iz severnobanatskog sela Vrbica, u opštini Čoka, izborili su se da vrbički beli luk dobije zaštićeno geografsko poreklo. Svi koji su ga probali znaju da se vr­bič­ki luk ne mo­že po­re­di­ti sa uvo­znim iz Ki­ne ili bilo kojim drugim jer ima mno­go bolji ukus, sa­dr­ži vi­še eterič­nih ulja i mi­ne­ral­nih ma­te­ri­ja.


Tomatilo ili meksički paradajz, pa čak poznat i kao peruanska jagoda, biljka je koja se uzgaja na sličan način kao paradajz.


Sušeni paradajz je veoma zdrava i korisna namirnica. Ako se suši na idelan način ,na odgovarajućoj temperaturi zadržava praktično sve vredne materije.


Siva trulež paradajza (Botrytis cinerea) se pojavljuje u sve većem broju useva paradajza u plasteničkoj proizvodnji. Kakvi su simptomi i možemo li da je sprečimo?


Ren zahteva srednje laka zemljišta i umereni klimat. Sa jednog hektara može se dobiti 10 tona tržišnog korena.


Kilu kupusa prouzrokuje gljiva Plasmodiophora brassicae koja se u poslednje vreme sve češće javlja na našem proizvodnom području usled gajenja kupusa u monokulturi.


Kako to da su tikvice u vašoj bašti pune cvetova, ali nemaju plodova. Problem nije u štetočinama ili bolestima, već u pčelama i pticama, tačnije nedostatku istih.


Jesenja setva počinje kada se sezona gajenja za mnoge poljoprivredne kulture u našem regionu privodi kraju u mesecima godine koji počinju sa avgustom i zaključno sa oktobrom. Usevi su skinuti sa najvećeg broja parcela i u mnogo slučajeva može se smatrati da je još jedna sezona gajenja privedena kraju.


Salata je bogata ugljenim hidratima, provitaminom A, kalijumom, kalcijumom i gvožđem. Salata je značajna vitaminska hrana u proleće, jesen i zimu sa mogućnošću gajenja na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.


Kasni ili postrni kupus dolazi na drugo mesto u plodoredu. Uspešno se gaji posle useva koji oslobađaju njivu do jula, a to su: grašak, rani krompir, luk, pšenica i ječam.


Svako ima neke svoje metode da proceni koja je najslađa, od kuckanja, lupkanja, preko procene boje, veličine, oblika peteljke...


Naoko sočan i zdrav, ali kada se preseče i zagrize, svima je više nego jasno da je jarkocrvenu boju dobio na brzinu.


Svakoj ćeliji, tkivu i organu u vašem telu potrebna je voda da bi pravilno funkcionisala. Voda čisti telo od toksina, prenosi hranjive materije u ćelije i sprečava dehidraciju.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета