Припрема земљишта – начини њене обраде

Foto:Pixabay

Foto:Pixabay

Циљ обраде земљишта је стварање оптималног физичког стања за клијање, ницање, раст и развиће следећег усева. То се постиже применом различитих оруђа за обраду који су прилагођени различитим климатским, земљишним условима и захтевима гајених врста.

Правилан избор плужног тела од пресудног је утицаја на квалитет орања али и утрошак енергије. Добро превртање и мрвљење пластице, квалитетно заоравање биљних остатака и стајњака и уједначена површина орања могу се постићи само плужном даском чија је геометрија прилагођена постављеним параметрима орања и стању њиве. Остварење што ниже потрошње горива је интересантно како са економског тако и са еколошког становишта.

Корисници плугова у нашој земљи познају своје земљиште, али им карактеристике и намена различитих плужних тела нису увек правилно појашњене. Како земљиште може бити

песковито или глиновито,
лако или тешко,
везано или растресито,
лепљиво или абразивно,
суво или влажно,
закоровљено или са много биљних остатака,
а орање

плитко,
средње или
дубоко
тако и плужна тела морају томе бити прилагођена.

Пословна политика неких великих произвођача који покушавају да у једној држави продају само један тип плужног тела, као нпр. у Мађарској, код нас се не сме дозволити. Тиме се смањује цена или, још пре, повећава профит произвођача, али се угрожавају интереси корисника који желе оптимално плужно тело за своју њиву.

Применом одговарајуће плужне даске, посебно уколико је њена геометрија прилагођена раду са различитим дубинама и ширинама рада; може се орати већим брзинама. При већим брзинама већи је отпор и утрошак енергије, али применом одговарајућих плужних тела постиже се ефекат мање потрошње горива по хектару. Уколико се томе дода и уштеда радног времена остварују се јасне економске предности. Брз техничко-технолошки напредак оруђа за обраду последњих деценија омогућио је прогрес у обради земљишта, што је условило појаву нових појмова и термина, како у погледу појединих мера обраде, тако и код оруђа која се користе у разним фазама обраде земљишта.То је довело до преклапања, неразумевања и погрешног тумачења појмова. Управо због тога указала се потреба за новом систематизацијом и јасним тумачењем појмова и термина. Треба имати у виду и будуће усавршавање оруђа и система обраде.
Терминологија и класификација поступакаи технички системи конзервацијске обраде земљишта

Системи и подсистеми конзервацијске обраде земљишта реализују се употребом тракторско-машинских агрегата и самоходних машина. Радни делови агрегата су појединачна оруђа и машина, односно, њихове адекватне комбинације, уз респект технолошког модела, базирају се на реалној расположивости, односно, познатим техничким решењима. Поједини технолошки подсистеми су оствариви са више варијанти техничких система.

1. Редукована обрада (Редуцедтиллаге)

Редукована обрада је систем конзервацијске обраде и обухвата следе?е подсистеме обраде:
1. Плитка обрада
2. Обрада у једном проходу
3. Обрада и сетва:
а) Обрада и сетва са улагањем ђубрива;
б) Обрада и сетва са улагањем пестицида;
ц) Обрада и сетва са улагањем ђубрива и пестицида
д) Обрада у систему сталних трагова

2. Заштитна обрада (мулцх тиллаге)

Заштитна обрада је систем конзервацијске обраде земљишта. Технички системи обраде земљишта са карактеристичним решењима и то су:

1. Разривање
2. Обрада комбинованим оруђима

3. Парцијалне обраде земљишта (Партиаллњидтх тиллаге) 1. Обрада у зони сетве
2. Обрада ван зоне сетве
3. Обрада на хумке
4. Обрада на леје
5. Примењују се исти подсистеми уз улагање ђубрива и пестицида
Технолошке варијанте парцијалне обраде земљишта условљавају адаптиране техничке системе за делимично (појасно) третирање земљишта. Поред тога, трећа и четврта варијанта овог подсистема конзервацијске обраде земљишта подразумева извођење специфичних услова гајења (хумке и леје) што додатно условљава техничке системе. Општа карактеристика свих оруђа за парцијалну обраду земљишта је примена раоних или дискосних нагртача који су положајем на раму прилагођени обради појаса у зони сетве или ван њега. У варијантама обраде са карактеристичним узгојним облицима (хумке или леје) раоне варијанте оруђа морају имати двострану пружну даску, а дискосне удвојене дискове супротно оријентисане сферичности и укрштеним осама обртања. Појасне ротационе машине се карактеришу парцијално изведеним роторима са хоризонталном или вертикалном осом обртања.

4. Директна сетва

(Дирецтдриллинг, Но-тиллаге, Зеро-тиллаге) Подсистеми директне сетве изведени су на бази критеријума сетве у браздице и сетве у рупе, као и могућег комбиновања са применом хемијских средстава (ђубрива и пестицида). Технички системи су обухватили, у основној намени, адаптиране и специјалне сејалице. Оствариве ширине међуредног растојања су 18 цм и 20 цм у сетви граминеа, уз ширину браздице од 1,5 цм до 2,5 цм. Директна сетва окопавина је изводљива расположивим техничким решењима у варијантама од 60 цм до 80 цм. Концепције сејалица у рупе се изводе као асинхрона и синхрона, односно са сепаратним или истовременим отварањем лежишта и улагањем семена.

Валентина Алексић, дипл.инг. мелиорација земљишта и вода

Izvor:agroinfonet.com

Припрема земљишта – начини њене обраде

Komentari

Now that we ve talked about four ways to maintain a healthy immune system after taking antibiotics, we want to leave you with some natural options for immune support priligy tablets over the counter

priligy medication What is this spongy thing inside my skull

Ostavi komentar

Слањем коментара се слажете са Правилима коришћења овог сајта.


Повезане вести

Ukoliko se hemijskom analizom kvaliteta plodnosti utvrdi niska pH vrednost zemljišta, potrebno je izvršiti kalcizaciju kako bi se pH vrednost poboljšala i približila traženoj.

Zemljište je suvo i nemoguće je obaviti njegovu duboku obradu, zato većina poljoprivrednih proizvođača pribegava redukovanom načinu obrade, pogotovo kada je reč o jesenjoj setvi strnina u optimalnom roku.

Osnovna obrada tla je prva faza stvaranja povoljnog supstrata za uzgoj biljaka.

Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta,čime se stvaraju pogodni uslovi za razvoj zemljišnih procesa i razvoj korenovog sistema biljaka na celoj dubini obrađenog sloja.

Биљна производња је лимитирана низом, углавном, препознатљивих чинилаца, на које човек може да утиче у већој или мањој мери.Поред тих чинилаца (семе, исхрана и заштита биља, наводњавање, одводњавање итд.), један од основних чинилаца је и обрада земљишта.

Циљ сваког произвођача воћа, а нарочито малине, је да принос у његовом засаду буде што бољи, а квалитет плодова што виши. Међутим, у органским засадима је примена хемијских препарата најстроже забрањена па се произвођачи морају ослонити на примену агротехнике, а пре свега правилну обраду земљишта и ђубрење како би постигли одговарајуће приносе. Ево на шта треба обратити пажњу.

Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета