GOVEDARSTVOBriga o zdravlju vimena nije samo važna za krave, ona ima veliki uticaj na zdravlje mleka. Neprimerena upotreba antibiotika u stočarskoj proizvodnji je jedan od najčešćih razloga sve veće rezistencije mikroorganizama u humanoj praksi pri čemu se u mlečnoj proizvodnji najviše troši na terapiju mastitisa.


Ova rasa goveda je tipična tovna rasa, jedna je od najzastupljenijih i najcjenjenijih svetskih pasmina poznata po izuzetnom kvalitetu mesa.


Nova rasa goveda koja ima produktivnost od 12 tona mleka po životinji, a ono ima 3,6 odsto mlečne masti i 3,2 odsto belančevina registrovana je u Belorusiji.


Idealno za imanja koja su zaboravljena i treba im udahnuti novu nadu, škotsko goveče malo pažnje traži a uzvraća višestruko više. Meso koje neki porede sa mesom angusa – prilika da to i proverite je da gajite škotsko goveče.


Podolsko goveče potiče direktno od Evropskog divljeg govečeta, goveda bila su raširena u prošlosti na ogromnom prostoru od Ruskih stepa do severnog Jadrana.


Proizvodnja mleka nije isplativa, za one koji drže po nekoliko krava u staji i iz tog razloga se trude da mleko prerade i na pijaci prodaju te proizvode.


Limuzin je tovna rasa goveda, dobrih osobina plodnosti i otpornosti. Drži se u sistemu krava-tele.


Mlečne žlezde (glandulae lactiferae) predstavljaju modifikovane kožne žlezde, ali su po svojoj funkciji tako usko povezane sa polnim organima da ih možemo smatrati njihovim akcesornim delovima.


Organski uzgoj životinja u Srbiji strogo je definisan Metodama organske stočarske proizvodnje, kojima je između ostalog predviđeno: Pri izboru rasa ili sojeva životinja na koje se primenjuju metode organske stočarske proizvodnje, uzima se u obzir sposobnost životinja da se prilagode lokalnim uslovima, njihova vitalnost i otpornost na bolesti.


Prostranstvima Suve planine od proleća do zime bez pastira luta skoro 600 krava koje svojim prisustvom ne daju da ova opustela planina bude potpuno bez života. Nazivaju ih divljim, ali one to nisu.


Moderna tehnologija uzgoja i intenzivna govedarska proizvodnja uslovile su način izgradnje štala, kao i tehnologije koje su u njima.


Ishrana bogata organskim kiselinama daje bolje rezultate u tovu životinja.


Krave se gomilaju u delu štale u kojoj je vazduh svež i izbegavju područja u kojima nije.


Krave uče bolje kada se čuvaju zajedno, što im može pomoći da se brže prilagode novim kompleksnim tehnologijama hranjenja i muže na modernim farmama, tvrdi se u istraživanju Univerziteta u Britanskoj Kolumbiji.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета