GOVEDARSTVO



Ovo je autohtona životinja, preuzeta iz netaknute prirode. Kao rezultat, krzneni severnjaci se odlikuju jedinstvenim svojstvima.


Bestužev rasu veštački su uzgajali u Ruskom carstvu zemljoposednik SP Bestužev. Ovu vrstu je dobio 1780. ukrštanjem mlečnih i stočnih goveda.


Ove životinje su tokom evolucije postale preživači, pošto nemaju druge atribute da se zaštite od predatora,morale su hranu brzo da zgrabe i progutaju, a zatim da je žvaću na sigurnom mestu i dobiju korisne supstance iz nje.


Krave aktivno koriste uglavnom za mleko i meso, s tim u vezi, uzgajivač mora znati ne samo kako se brinuti o kravi, već i kako se ponašati ako se životinja razboli.


Reč je o vrlo staroj italijanskoj rasi goveda, a rad na poboljšanju rase počeo je u 19. veku.


Briga o zdravlju vimena nije samo važna za krave, ona ima veliki uticaj na zdravlje mleka. Neprimerena upotreba antibiotika u stočarskoj proizvodnji je jedan od najčešćih razloga sve veće rezistencije mikroorganizama u humanoj praksi pri čemu se u mlečnoj proizvodnji najviše troši na terapiju mastitisa.


Ova rasa goveda je tipična tovna rasa, jedna je od najzastupljenijih i najcjenjenijih svetskih pasmina poznata po izuzetnom kvalitetu mesa.


Nova rasa goveda koja ima produktivnost od 12 tona mleka po životinji, a ono ima 3,6 odsto mlečne masti i 3,2 odsto belančevina registrovana je u Belorusiji.


Idealno za imanja koja su zaboravljena i treba im udahnuti novu nadu, škotsko goveče malo pažnje traži a uzvraća višestruko više. Meso koje neki porede sa mesom angusa – prilika da to i proverite je da gajite škotsko goveče.


Podolsko goveče potiče direktno od Evropskog divljeg govečeta, goveda bila su raširena u prošlosti na ogromnom prostoru od Ruskih stepa do severnog Jadrana.


Proizvodnja mleka nije isplativa, za one koji drže po nekoliko krava u staji i iz tog razloga se trude da mleko prerade i na pijaci prodaju te proizvode.


Limuzin je tovna rasa goveda, dobrih osobina plodnosti i otpornosti. Drži se u sistemu krava-tele.


Mlečne žlezde (glandulae lactiferae) predstavljaju modifikovane kožne žlezde, ali su po svojoj funkciji tako usko povezane sa polnim organima da ih možemo smatrati njihovim akcesornim delovima.


Organski uzgoj životinja u Srbiji strogo je definisan Metodama organske stočarske proizvodnje, kojima je između ostalog predviđeno: Pri izboru rasa ili sojeva životinja na koje se primenjuju metode organske stočarske proizvodnje, uzima se u obzir sposobnost životinja da se prilagode lokalnim uslovima, njihova vitalnost i otpornost na bolesti.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета