ORGANSKA PROIZVODNJAPotrošnja za organsku hranu u EU je u proseku oko 50 evra, dok u nekim zemljama poput Holandije dostiže čak i 300 evra po stanovniku. U Srbiji se godišnje po glavi stanovnika potroši svega 2,4 evra za organsku hranu.


I pored toga što se u našoj zemlji povećavaju površine pod organskim zasadima i što je Srbija među prvim zemljama uredila pitanje zakonodavnog okvira u vezi organske proizvodnje, još uvek smo na evropskom dnu što se te proizvodnje tiče.


Dvadeset i sedam zakonskih predloga i politika koje će u sledećih desetak godina menjati način na koji se u EU proizvodi, prerađuje, kupuje i konzumira hrana značiće naklonost ka organskoj proizvodnji i “neprijateljsku“ poresku politiku prema klasičnoj poljoprivredi.


Evropski parlament, Savet i Komisija potpisale su zajedničku deklaraciju prema kojoj će se od sada svake godine 23. septembar obeležavati kao Organski dan EU.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета