ŠUMARSTVOLikvidambar (Liquidambar styraciflua L) je visoko brzorastuće drvo idealno za veća dvorišta. Poreklom je iz Severne Amerike. Naziv roda je složenica od latinske reči liquidus i arapskog izraza za ćilibar, smolu, zbog mirišljave smole koju luči.


Puštanjem evropskog jelena u prostor repro-centra na Zlatiboru još jedan je deo državnog projekta reintrodukcije ovih životinja u Zapadnoj Srbiji, koji sprovodi Uprava za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovim projektom na Zlatiboru rukovodi Lovačko udruženje "Zlatibor".


Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je da će narednih dana potpisati ugovore sa 38 lokalnih samouprava u Srbiji, kojima će resorno ministarstvo sufinansirati projekte pošumljavanja sa 100 miliona dinara.


Nacionalnom strategijom pošumljavanja planirano je da do 2050. godine površina teritorije Srbije pokrivena šumom bude povećana sa sadašnjih 30 odsto na 42 procenta, saopštio je Zavod za zaštitu prirode Srbije povodom obeležavanja 21. marta, Međunarodnog dana šuma.


Tisa (Taxus baccata) je u narodu još poznata pod nazivima i čemika plodna, jeličica, tisovina, žvetuljina, tisenj. U prirodi je vrlo retka, a u mnogim evropskim državama proglašena je strogo zaštićenom biljnom vrstom.


U Srbiji se krije ova prava bukova prašuma, mnogi to ne znaju možda je baš iz tog razloga sačuvana.


Grab je listopadno drvo poreklom iz Evrope, sa Kavkaza i Irana. Pripada rodu Carpinus, a predstavlja najtvrđe drvo na našim prostorima i jedno od najtvrđih na svetu.


Ljudski nemar je najčešći uzrok promenjenih prirodnih tokova, pa tako dolazi do efekta staklene bašte, tektonskih poremećaja usled čega se javljaju zemljotresi, poplava koje su sve učestalije... Osim toga, sve češće slušamo o biljnim i životinjskim vrstama koje su ugrožene ili pred istrebljenjem.


Jedno od najcenjenijih drevnih stabala, zbog njihovog oblika i upotrebe. Nalazi se u visokim planinama, zajedno sa jelom, brezom i kestenom.


Akacije rastu kao drveće s visokom krošnjom, kao grmovi ili penjačica, takođe je rod višegodišnjih drvenastih biljaka iz porodice bobova ili mahunarki.


Bukva (Fagus) je rod listopadnog drveća koji sadrži oko deset vrsta visokog, listopadnog drveća.


Najveća korist šuma je proizvodnja kiseonika. Na inicijativu Generalne skupštine evropske konfederacije poljoprivrede iz 1971. godine, u svetu se 21. mart obeležava kao Svetski dan šuma.


Pošumljavanje i osnivanje novih šuma treba vršiti kvalitetnim sadnim materijalom, proizvedenim iz što kvalitetnijeg semena. provereni izvor kvalitetnog semenskog materijala je šuma.


Zbog oblika i boje krošnje našla je široku primenu u ozelenjavanju, a posebno u pošumljavanju.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета