ŽIVINARSTVO
Istraživači objašnjavaju da naročito karotenoidi iz brokolija mogu biti od važnosti za ishranu koka-nosilja.


Ако коке не полажу толико јаја колико сте се надали? Ево неколико основних савета како можете да им помогнете да носе више јаја.


Према директиви Европске уније 1999/74/ЕЦ од 1. јануара 2012., која дефинише добробит живине, забрањено је узгајати кокошке носиље у класичним конвенционалним кавезима у свим државама ЕУ.


Уређаји за напајање – Постоји више типова појилица за напајања подмлатка.


Многим живинарима који држе коке носиље велики проблем представља неуједначеност у крупноћи и квалитету произведених јаја. Чак иако то битно умањује рентабилност производње, често произвођачи ту појаву да јато носиља снесе велики број ситних и неугледних јаја сматра нормалном појавом.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета