GOVEDARSTVOHereford rasa je nastala u istoimenoj pokrajini u zapadno-centralnom delu Engleske, a potiče od autohtonog krupnog goveda crvene boje i dugih rogova.


Bestužev rasu veštački su uzgajali u Ruskom carstvu zemljoposednik SP Bestužev. Ovu vrstu je dobio 1780. ukrštanjem mlečnih i stočnih goveda.


Briga o zdravlju vimena nije samo važna za krave, ona ima veliki uticaj na zdravlje mleka. Neprimerena upotreba antibiotika u stočarskoj proizvodnji je jedan od najčešćih razloga sve veće rezistencije mikroorganizama u humanoj praksi pri čemu se u mlečnoj proizvodnji najviše troši na terapiju mastitisa.


Ova rasa goveda je tipična tovna rasa, jedna je od najzastupljenijih i najcjenjenijih svetskih pasmina poznata po izuzetnom kvalitetu mesa.


Limuzin je tovna rasa goveda, dobrih osobina plodnosti i otpornosti. Drži se u sistemu krava-tele.


Krave se gomilaju u delu štale u kojoj je vazduh svež i izbegavju područja u kojima nije.


Krave uče bolje kada se čuvaju zajedno, što im može pomoći da se brže prilagode novim kompleksnim tehnologijama hranjenja i muže na modernim farmama, tvrdi se u istraživanju Univerziteta u Britanskoj Kolumbiji.


Mladim životinjama, starijim od godinu dana, nije preporučljivo davati velike količine kukuruzne silaže.


Vitamini A, D i E su neophodni za rast i razvoj goveda, kao i njihovo izvođenje napolje.


Svakodnevna proizvodnja mleka treba da bude približno istovetna tako će se omogućiti svakodnevna isporuka približno iste količine mleka, što za rezultat ima ujednačeno priticanje dohotka,


Na početku laktacije, krave treba musti tri puta dnevno jer to podstiče mlečnu žlezdu na aktivnost.


I sa ekonomske i sa odgajivačke tačke gledišta, poremećaji ekstremiteta su ozbiljan zdravstveni problem mlečnih krava


Slobodan sistem znači slobodno kretanje grla, da mogu da dođu do hrane, vode i mesta za mužu kao i do mesta za ležanje.


Male veličinom, imaju i isti takav apetit, ali daju mnogo mleka, pa su pogodne za male farme.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета