VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOИскуснији домаћини који праве вино у кућним подрумима за сопствене потребе овај занат научили су од старијих. А они који немају ту привилегију да живе са искуснима, такође могу да се окушају у прављењу вина. Чак и ако немају свој виноград.


Искуснији домаћини који праве вино у кућним подрумима за сопствене потребе овај занат научили су од старијих. А они који немају ту привилегију да живе са искуснима, такође могу да се окушају у прављењу вина. Чак и ако немају свој виноград.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета